هراز واحد نمونه کیفی

شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل(هراز) در روز جهانی صنعت غذا طی مراسمی رسمی با حضور مدیران ارشد وزارت صنایع و معادن و تجارت استان مازندران و سازمان غذا و دارو بعنوان واحد برتر کیفی شناخته شده است.


 گفتنی است این شرکت با بهره برداری از نیروهای متخصص و جوان داخلی در حال حاضر با پوشش بالای توزیع در سطح کشور و صادرات برون مروزی سهم قابل توجهی از تامین نیاز داخلی و اشتغال زایی را به خود اختصاص داده است.