دوغ سنتی با طعم پونه


27.2 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
2.43 کربوهیدرات
1.65‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
1.2 چربی
مقدار در 100 گرم