لبنيات از اضطراب و افسردگي جلوگيري مي کند

در لبنيات بويژه شير ماست و دوغ ، هورموني بنام سروتونين (اين هورمون که با نام هورمون سرخوشي و شادابي و لذت معروف است و يک ترکيب پروتئيني است ) در بيشترين مقدار وجود دارد .

در لبنيات بويژه شير ماست و دوغ ، هورموني بنام سروتونين (اين هورمون که با نام هورمون سرخوشي و شادابي و لذت معروف است و يک ترکيب پروتئيني است ) در بيشترين مقدار وجود دارد .

بعد از شير و ماست و لبنيات ، سروتونين را در مغز ها مثل پسته و بادام و گردو آن هم به ميزان محدود و خيلي کمتر از لبنيات ميتوان يافت . سروتونين علاوه بر کمک در فرمان لازم جهت تسهيل گوارش و هضم غذا ، نقش بسيار مهمي در سيستم عصبي مرکزي (کنترل خلق و خوي –قدرت يادگيري و حافظه – و بويژه کاهش استرس و اضطراب و... ) دارد . بدن ما از طريق اسيد آمينه تريپتوفان که آن هم در ماست و دوغ درپروتئين شير ( کازئين ) بيشترين مقدار آن وجود دارد ، سروتونين را ميسازد.

هرچه مصرف لبنيات (بويژه شير ماست دوغ ) بيشتر باشد ، جذب تريپتوفان بيشتر و بدن سرو تونين بيشتري توليد ميکند واضطراب و استرس و گرفتگي و التهاب بدن کاهش بيشتري خواهند داشت . براساس تحقيقات علمي ثابت شده که سروتونين در بدن برعکس آدرنالين عمل کرده و بدن را به سمت صلح و آرامش ميبرد . و شديدا اضطراب و افسردگي را کاهش مي دهد لذا پيشنهاد مي شود در شرايط استرس و اضطراب و... حتما مصرف لبنيات بويژه را بشدت بالا ببريد . در همين راستا مصرف لبنيات بويژه شير قبل از خواب به دليل ترشح سروتونين موجب خواب آرام و عميق مي شود . همچنين در شرايطي که افسردگي هايي مثل کم حوصلگي يا کج خلقي و بويژه بي انگيزه گي که موجب کاهش فعاليت هاي روز مره مي شود و يا فرد از فعاليت هاي روز مره خود لذت نمي برد ، علاوه بر شرکت در فعاليت هاي ورزشي و يا کوهنوردي و پياده روي و يا فعاليت هاي هنري و... حتما مصرف لبنيات و خصوصا شير را افزايش دهد.