ماست بدون چربی زیرو


37.16 انرژی (کالری)
5.09 کربوهیدرات
4.2 پروتئین
0 چربی
100 g در مقدار