محصولات مرتبط

کشک

کشک این محصول لبنی که غنی از فواید است از دیرباز چاشنی انواع غذا های اصیل ایرانیان بوده در بهترین کیفیت در بسته بندی شیشه ای با ماندگاری بالا و بسته بندی لیوانی عرضه می شود.

162 انرژی (کالری)
3/3 کربوهیدرات
29/25 پروتئین
2.25 چربی
100 g در مقدار